PROTECCIÓ DE DADES

En relació amb les dades de caràcter personal facilitades pel client en ocasió de la sol·licitud d’una comanda a través de la web, Experiències Pirineus compleix estrictament la normativa vigent establerta en la Llei 15/1999 de Protecció de dades de caràcter personal i altra legislació que la desenvolupa, i informa al client que les referides dades seran incloses dins d’un fitxer per al seu tractament automatitzat, prestant el client consentiment mitjançant l’acceptació d’aquestes condicions generals a aquest tractament, per a la tramitació de la comanda, per a l’enviament de publicitat i per a la sol·licitud d’informació sobre productes i serveis i elevar la qualitat del servei.

El client tindrà ple dret a exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a qualsevol moment, i denegar el consentiment anteriorment facilitat mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a info@ecoturismepirineus.com.
En tot cas, Experiències Pirineus es compromet a cancel·lar les dades personals recaptades quan hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la finalitat per la qual van ser recollides.

Experiències Pirineus assegura l’absoluta confidencialitat i privadesa de les dades personals recollides. No obstant això, no pot garantir plenament la invulnerabilitat absoluta dels seus sistemes de seguretat posat que cap mesura de seguretat que s’instal·li pot ser en l’actualitat infrangible, per tant Experiències Pirineus no serà responsable en cap cas de les incidències que puguin sorgir entorn de les dades personals quan es derivin bé d’un atac o accés no autoritzat als nostres sistemes, de tal forma que sigui impossible detectar-ho pels seus sistemes de seguretat.

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

La web de Experiències Pirineus, els seus continguts i drets de propietat Intel·lectual, la programació i el disseny de la web es troben plenament protegits pels drets d’autor, quedant prohibida la seva reproducció, comunicació, posada a disposició, divulgació i distribució, tret que es compti amb la preceptiva autorització.

Experiències Pirineus es reserva el dret a modificar unilateralment la presentació i configuració de la web, els continguts i informacions.

LEGISLACIÓ APLICABLE

Les presents Condicions Generals de venda i el contracte conclòs en ocasió d’una comanda de d’Experiències Pirineus es regiran per la legislació espanyola.